GenelHaber

10. Sınıf 26 Mart’a Kadar Olan 2. Dönem Sınav Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2021 tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları konulu resmi yazısına göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konuları kapsayacaktır. Sınavlar ise 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılamaya başlanacaktır. Peki 2020 2021 eğitim yılı 2. dönem 10. sınıf sınav konuları hangileri? Detaylar sayfamızda…

MEB 10. SINIF YILLIK PLAN ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli Uyarı: Aşağıda yer alan konular TRT EBA TV’ de 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021′ e kadar yayınlanan konular olup, konular okuldan okula az da olsa değişiklik gösterebilir.

10. sınıf 2. dönem sınav konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10

“Tanzimat Dönemi’nden Bir Hikâye Örneği / Tanzimat Edebiyatı “

“Kelime Gruplarının Anlamı / Tırnak İşareti ve Tek Tırnak İşareti “

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye /Olay ve Durum Hikâyesi

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler /Noktalama İşaretleri

Fiilimsiler

Fiilimsiler / Soru Çözümü

Şiir / Koşuk- Sagu

Geçiş Dönemi (11- 12. Yüzyıl)

Halk Edebiyatı / Dinî Tasavvufi Türk Şiiri

Halk Edebiyatı / Dinî Tasavvufi Türk Şiiri

Halk Edebiyatı /Dinî -Tasavvufi Türk şiiri 3

Halk Edebiyatı /Dinî -Tasavvufi Türk şiiri 4

Aşık Tarzı Halk Şiiri – Koşma

Divan Edebiyatı Şiiri

Divan Şiiri – Gazel

Divan Şiiri – Kaside

Divan Şiiri – Şarkı

İsim Tamlamaları

İsim Tamlamaları 2

Dünya Edebiyatından Destan Örneği

Türk Halk Edebiyatında Efsane

Türk Halk Edebiyatında Efsane 2

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan 2

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Roman

Servetifünun Dönemi Edebiyatında Roman

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman

MATEMATİK-10

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 2

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 3

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 4

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 5

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 6

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 7

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 3

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 4

Fonksiyonlar-Karma Örnek Çözümleri

Fonksiyonlar Ünitesi-Sınavda Çıkmış Soru Çözümleri

Fonksiyonlar Ünitesi-Sınavda Çıkmış Soru Çözümleri 2

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 3

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 4

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 4

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 5

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 6

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 3

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10

5. İnsanın Allah ile İrtibatı

6. Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler

1. Kur’an-ı Kerim’de Gençler

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bazı Genç Sahâbeler: Hz. Ali (r.a.), Erkam b. Ebi’l-Erkam

“Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib”

Hz. Âişe (r.a.), Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir

Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet

Din ve Aile

Din, Kültür ve Sanat: Mimari

Edebiyat, Musiki

Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür

Din ve Çevre

Din ve Sosyal Değişim

Din ve Sosyal Adalet

Din ve Ekonomi, Kur’an’dan Mesajlar: Âl-î İmrân Suresi 103-105. Ayetler

İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi, İslam Ahlakının Kaynakları

TARİH-10

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Anadolunun Jeopolitiği

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Kuruluş Dönemi Gelişmeleri-Osmanlı Bizans İlişkileri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Bakan Fetihleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) / Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askerî Gücü

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Tımar Sistemi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler / Osmanlı’nın Kılıcı Yeniçeriler

Sûfîlerin ve Âlimlerin Öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına Etkisi

Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısı

Osmanlı Coğrafyasında Sözlü ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

Osmanlı Coğrafyasındaki Zanaat, Sanat ve Kültür Faaliyetleri ile Bunlara Bağlı Olarak Sosyal Hayatta Meydana Gelen Değişimler

İstanbul’un Fethi’nin Sebepleri, Fetih Süreci ve Fethin Stratejik Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkileri

FİZİK-10

Elektrik SORU ÇÖZÜMÜ

Manyetizma

Mıknatıslar ve Manyetizma Konu Değerlendirme

Basınç, Katı Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı

Sıvı basınç kuvveti

Gaz ve Açık Hava Basıncı

Gaz Basıncı, Basıncın Hâl Değişimine Etkisi, Akışkan Basıncı

Kaldırma Kuvveti – I

Kaldırma Kuvveti – 2

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgaların Genel Özellikleri

Yay Dalgalarının Özellikleri – Atma ve Periyodik Dalga

Yay Dalgalarında Yansıma ve İletilme

Su Dalgalarının Özellikleri – Su Dalgalarında Yansıma

Su Dalgalarında Kırılma

Ses Dalgaları

COĞRAFYA-10

“Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine İç Kuvvetlerin Etkisi “

Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri ( Kütle Hareketleri-Rüzgarlar)

Dış Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Akarsular)

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yer Şekilleri-Buzullar ve Oluşturdukları Şekiller

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller / Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci

Türkiye’de Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Dış Kuvvetlerin Etkisi

Türkiye’deki Ana Yer Şekillerinin Temel Özellikleri ve Dağılışları

Dünyada Su Kaynakları

Türkiye’de Su Kaynakları

Topraklar

Türkiye’de Topraklar

Bitki Örtüsü

Türkiye’de Bitki Örtüsü

Nüfus Özellikleri ve Önemi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünyada Nüfusun Dağılışı Üzerinde Etkili Olan Faktörler ve Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Nüfus Piramitleri

KİMYA-10

Kimyasal Tepkimeler I

Kimyasal Tepkimeler II

Kimyasal Tepkimeler III

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar I

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar II

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar III

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar IV

Homojen ve Heterojen Karışımlar I

Homojen ve Heterojen Karışımlar II

Homojen ve Heterojen Karışımlar III

Homojen ve Heterojen Karışımlar IV

Homojen ve Heterojen Karışımlar V

Homojen ve Heterojen Karışımlar VI

Homojen ve Heterojen Karışımlar VII

Homojen ve Heterojen Karışımlar VIII

Ayırma ve Saflaştırma Teknikler I

Ayırma ve Saflaştırma Teknikler II

BİYOLOJİ-10

Mayoz-1

Mayoz-2

Eşeyli Üreme

Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)

Kalıtımın Genel Esasları-II

Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama

Monohibrit-Dihibrit Çaprazlama II

Kontrol Çaprazlaması-Eş Baskınlık-Çok Alellik

Kan Grupları

Eşeye Bağlı Kalıtım-I

Eşeye Bağlı Kalıtım-II

Soyağaçları-I

Soyağaçları-II

Soyağaçları-III

Akraba Evliliklerinin Kalıtsal Hastalıklarla İlişkisi

Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliği Açıklamadaki Rolü

FELSEFE-10

Örnek Metinlerde Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi

Felsefi Soru Oluşturma

Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama

Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması

Sanat Yapıtlarının Varlık Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi

Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Bir Metinde Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi

Bilginin Değeri ve Güvenilirliği

Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Bilim-Felsefe İlişkisi

Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell’ın “Bilgelikle Birleşen Bilim” Görüşü

Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Felsefi Metinlerde İyilik ve Mutluluk İlişkisi

Okul Yaşamında Özgürlük, Sorumluluk ve Kural (Norm) İlişkisi

İNGİLİZCE-10

Legendary Figures -Part A

Legendary Figures-Part B

Legendary Figures-Workbook

Traditions – Part A

Traditions – Part B

Traditions-Workbook

Travel- Part A

Travel-Part B

Travel- Workbook

Revision 1 -Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Helpful Tips-Part A

Helpful Tips-Part B

Helpful Tips-Workbook

Food and Festival-Part A

Food and Festival- Part B

10. sınıf 2. dönem sınav konuları

10. sınıf 2. dönem sınav konuları

Etiketler

İlgili Makaleler

7 Yorum

  1. Dünya: Korona Krizi , Ekonomik çöküş , Aşı eksikliği vs.
    Meb: Sınavlar Başlasın. :d

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı