GenelHaber

6. Sınıf 2. Dönem Sınav Konuları 2021

6. sınıf 2. dönem sınav konuları 2021 6. sınıf yazılı konuları. Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 6, 7 ve 8. sınıflarında 2021 – 2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze yapılacak olan sınavlarda (yazılılarda) öğrenciler 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan sorumlu olacaklardır. Ortaokul 6. sınıf 26 Marta kadar olan konular şöyle olacak.

6. sınıf 2. dönem sınav konuları

TÜRKÇE-6

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Deyimler ve Atasözleri

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam-2

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam Soru Çözümü

İsim ve Sıfatlar

İsim ve Sıfatlar

Soru Çözümü

Yabancı Dillerden Alınmış Türkçemize Henüz Yerleşmemiş Sözcükler

Kök ve Ekler

Çekim Ekleri

Soru Çözümü

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Metinde Anlam -1

Metinde Anlam – 2

Metinde Anlam – 3

Metinde Anlam – 4

Soru Çözümü

Zamirler

İsim Tamlamaları

Soru Çözümü

Anlatım Türleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Soru Çözümü

Söz Sanatları

Şiirin Şekil Özellikleri

Metinler Arası Karşılaştırma

Söz Sanatları, Şiirde Ahenk Unsurları

Görsel, Grafik ve Tablo Yorumlama

Genel Soru Çözümü

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT VE 26 MART)

Noktalama İşaretleri 1

Noktalama İşaretleri 2

Noktalama İşaretleri / Soru Çözümü

Metin Özetleme

Yapı Bakımından Sözcükler

Edat, Bağlaç, Ünlem

Edat – Bağlaç – Ünlem / Soru Çözümü

Yazım Kuralları 1

Yazım Kuralları 2

Metin Türleri

Metin Türleri / Soru Çözümü

Milli Kültürümüz

MATEMATİK-6

Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar/2-3-6-5 ile Bölünebilme

Çarpanlar ve Katlar/4-9-10 ile Bölünebilme

Çarpanlar ve Katlar/Asal Sayılar

Çarpanlar ve Katlar/Asal Çarpan

Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat

Çarpanlar ve Katlar / Genel Tekrar

Kümeler / Temel Kavramlar

Kümeler/Birleşme ve Kesişme

Tam Sayılar

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Tam Sayılar / Tam Sayılarla Karşılaştırma ve Sıralama

Tam Sayılar / Mutlak Değer

Tam Sayılar / Soru Çözümü

Kesirler / Karşılaştırma ve Sayı Doğrusunda Gösterim

Kesirlerle İşlemler / Toplama ve Çıkarma İşlemi

Kesirlerle İşlemler / Çarpma İşlemi

Kesirlerle İşlemler / Bölme İşlemi

Kesirlerle İşlemler / Bölme İşlemi

Kesirlerle İşlemler 1

Kesirle İşlemlerin Sonucu Tahmin Etme

Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler Çözme

Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi ile Kesir Arasındaki İlişki

Ondalık Gösterim / Çözümleme

Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama

Ondalık Gösterim / Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterim / Bölme İşlemi

Ondalık Gösterim / 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemi

Ondalık Gösterim / Yapılan İşlemin Sonucunu Tahmin Etme

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT VE 26 MART)

Ondalık Gösterim / Dört İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler Çözme

Oran

Oran / Bütünün Parçalara ve Parçaların Birbirine Oranı

Oran / Birimli ve Birimsiz Oran

Oran / Genel Tekrar

Cebirsel İfadeler / Verilen Bir Sözel İfadeye Uygun Cebirsel İfade ve Bir Cebirsel İfadeye Uygun Sözel İfade Yazma

Cebirsel İfadeler / Cebirsel İfadenin Değerini Farklı Değişken Değerleri İçin Hesaplama

Cebirsel İfadeler / Basit Cebirsel İfadenin Anlamı

Cebirsel İfadeler / Genel Tekrar

Araştırma Sorusu Oluşturma / Verileri İkili Sıklık ve Sütun Grafiği İle Gösterme

Veri Analizi/ Açıklık ve Aritmetik Ortalama

Veri Analizi / İki Veri Grubunu Karşılaştırma ve Yorumlama

SOSYAL BİLGİLER-6

Toplumdaki Rollerim ve Bizi Biz Yapanlar

Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk-Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var-Hak,Özgürlük,Sorumluluk

1. Ünite Tekrarı

Türklerin Anayurdu Orta Asya

Türklerin Ana Yurdu Orta Asya-Tarihi Yollar

İslamiyet’in Doğuşu

Türkler İslamiyet ile Tanışıyor

Yeni Yurt Anadolu

Ünite Tekrarı

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Dünya’nın Neresindeyiz?

Ülkemizin Coğrafi Özellikleri

Türkiye’nin Beşerî Coğrafyası

Farklı İklimler Farklı Yaşamlar

Ünite Tekrarı

Hayatımızdaki Sosyal Bilimler

Bilim ve Teknolojide Değişim

Bilimsel Çalışma Yapıyoruz, Emeğe Saygı Duyuyorum

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT VE 26 MART)

Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri

Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum

Yatırım ve Pazarlama

Vergilerimiz Kazançlarımızdır

Nitelikli İnsan Gücü ve Gelişen Ekonomi ,Mesleğimi Bilinçli Şekilde Seçiyorum

Ünite Tekrarı

FEN BİLİMLERİ-6

Güneş Sistemi

Güneş Sistemi

Güneş ve Ay Tutulmaları

Güneş ve Ay Tutulmaları

Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü

Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar – Sindirim Çeşitleri

Sindirim Çeşitleri – Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirim Sistemi

Dolaşım Sistemi

Dolaşım Sistemi

Dolaşım Sistemi

Dolaşım Sistemi – Kanın Yapısı

Solunum Sistemi

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Vücudumuzdaki Sistemler – Ünite Tekrarı

Vücudumuzdaki Sistemler – Ünite Tekrarı

Vücudumuzdaki Sistemler – Ünite Tekrarı

Kuvvet ve Hareket

Kuvvet ve Hareket

Sabit Süratli Hareket

Sabit Süratli Hareket

Kuvvet ve Hareket – Ünite Tekrarı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Yoğunluk

Yoğunluk

Yoğunluk

Yoğunluk

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT İLE 26 MART ARASI)

Madde ve Isı

Yakıtlar ve Enerji Kaynakları

Yakıtların Çevreye Etkisi

Sesin Yayılması, Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Sesin Sürati

Sesin Madde ile Etkileşimi

İNGİLİZCE-6

Daily Routines

Telling the Time

Daily Routines

Daily Routines

Story Time – Max and Buddy go to the vet

Tour Around the World 6

Yummy Breakfast

Yummy Breakfast

Yummy Breakfast

Yummy Breakfast

Story Time – Max Goes to Library

Tour Around the World (Unit 2)

Downtown 1

Downtown 2

Downtown – 3

Downtown (Quiz Show)

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Story Time (Max Goes Shopping)

Tour Around the World (Unit 3)

Weather and Emotions – 1

Weather and Emotions – 2

Weather and Emotions

Quiz Show (Weather and Emotions)

Story Time (Max Goes to the Doctor)

Tour Around the World (Unit 4)

Revision Time (Units 1 – 4)

At the Fair (Unit 5)

At the Fair (Unit 5)

At the Fair (Unit 5)

Quiz Show (Unit 5)

Story Time (Max goes to the cookout)

Tour Around the World (Unit 5)

Revision (Tour Around the World)

Story Time (Max goes to the nature center)

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT İLE 26 MART ARASI)

Occupations

Occupations

Occupations

Occupations (Animation Time: The J Family)

Quiz Show (Occupations)

Tour Around the World (Occupations)

Holidays

Holidays

Holidays

Holidays (Animation Time: The J Family)

Quiz Show (Holidays)

Tour Around the World (Holidays)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler, Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

İlahi Kitaplar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

Namaz İbadeti ve Önemi

Namaz Çeşitleri

Ünite Değerlendirmesi

16-20 KASIM ARA TATİL SONRASI KONULAR

Namazın Kılınışı

Namazın Kılınışı

Namazın Kılınışı

Namazın Kılınışı

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

2. DÖNEM KONULARI (15 ŞUBAT VE 26 MART ARASI)

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

6. sınıf 2. dönem sınav konuları

.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı