GenelHaber

9. Sınıf 2. Dönem Sınav Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2021 tarihli Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim ile Sınav Uygulamaları konulu resmi yazı yayımladı. Buna göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak. Sınavlar ise 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Peki 9. sınıf 2. dönem sınav konuları hangileri? Lise 9. Sınıf 26 Mart” a kadar olan yazılı konuları neler? 2020 2021 eğitim yılı 2. dönem sınav konuları hangileri? Detaylar sayfamızda…

MEB 9. SINIF YILLIK PLAN ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli Uyarı: Aşağıda yer alan konular TRT EBA TV’ de 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021′ e kadar yayınlanan konular olup, konular okuldan okula az da olsa değişiklik gösterebilir.

9. sınıf 2. dönem sınav konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9

Cumhuriyet Dönemi’nde Durum Hikâyesi/ Noktalama İşaretleri

“Cumhuriyet Dönemi’nde Durum Hikâyesi /Yazım Kuralları “

Şiir, Manzume, Şiir Geleneği, Şiirde Yapı

Nazım Biçimleri

Nazım Türleri

Şiirde Ahenk Unsurları ve Konularına Göre Şiir Türleri

Şiirde İmge ve Söz Sanatları

Söz Sanatları

Şiirde Tema ve Konu

Şiir Ünitesi Soru Çözümü

Sıfat (Ön Ad)

Sıfat (Ön Ad) 2

Masal, Masalın Yapı Unsurları, Masalın Anlatım Özellikleri

Masalın Tarihsel Gelişimi, Türk Halk Masalı

Türk Halk Edebiyatı Masal Örnekleri

Doğu Edebiyatından Bir Masal

Fabl, Fablın Yapı Unsurları ve Anlatım Özellikleri

Fablın Tarihsel Gelişimi, Türk ve Dünya Edebiyatında Fabl

Divan Edebiyatında Fabl

Türk ve Dünya Edebiyatından Masal, Fabl Örneği/ Soru Çözümleri

Edat (İlgeç)

Bağlaç, Ünlem / Edat, Bağlaç, Ünlem İle İlgili Uygulamalar

Romanın Tarihsel Gelişimi, Yapı unsurları, Anlatım Biçimleri ve Teknikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatından Roman İncelemesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Romanı / Etkinlikler

Zamirler

Tiyatronun Tarihsel Gelişimi, Tiyatro Çeşitleri, Tiyatro Terimleri

MATEMATİK-9

Bölünebilme Kuralları

Bölünebilme Kuralları 2

Bölünebilme Kuralları 3

Bölünebilme Kuralları 4

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 3

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 5

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 6

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 8

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 9

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 10

Üslü İfadeler ve Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler 2

Üslü İfadeler ve Denklemler 3

Üslü İfadeler ve Denklemler 4

Üslü İfadeler ve Denklemler 5

Üslü İfadeler ve Denklemler 6

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 2

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 3

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 4

Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 5

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 6

Denklemler ve Eşitsizlikler ile İlgili Uygulamalar 7

Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 8

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9

“3. Kur’an’dan Mesajlar: a) İsrâ 36. Ayet b) Mülk 23. Ayet”

1. Dinin Tanımı ve Kaynağı a) Kur’an-ı Kerim’de Din Kelimesinin Bazı Anlamları b) İslam Alimlerinden Din Tanımları

1. Dinin Tanımı ve Kaynağı c) Hz Adem’den Hz Muhammed’e Kadar Din Kavramı d) Farklı Bilim Dallarına Göre Din Tanımları

İnsanın Doğası ve Din

İman ve İslam İlişkisi

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri, Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet

Ünite Değerlendirmesi

İslam’da İbadet ve Kapsamı

İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, Farz, Vacip, Sünnet

İslam’da İbadet Yükümlülüğü, Mendup, Mübah, Haram, Mekruh

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri

İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi

Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

Değerler ve Değerlerin Kaynağı, Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

Temel Değerler; Adalet, Hikmet

TARİH-9

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İnsan ve Göç

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlkçağın Tüccar Toplulukları

İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kabileden Devlete

İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kanunlar Doğuyor

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum

Orta Çağ’da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi (Artı Üründen Sosyal Sınıflara)

Orta Çağ’da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi

Orta Çağ’da Dünya/Orta Çağ’da Ordu

Orta Çağ’da Dünya / Kanunlar Gelişiyor

Asya’da Türk Topluluklarının Tarih Sahnesine Çıktığı Başlıca Kültür Çevreleri

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısı

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk Devletlerinin Güç ve Yönetim Yapısı 2

İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk Devletlerinin Güç ve Yönetim Yapısı

Kavimler Göçü’nün Sebep ve Sonuçları-Avrupa Hun Devleti

Diğer Türk Devletleri ( Avarlar-Hazarlar- Karluklar- Türgişler- Başkırtlar- Bulgarlar- Oğuzlar- Kıpçaklar- Peçenekler- Kırgızlar-Macarlar )

FİZİK-9

Hareket Temel Kavramlar

Düzgün Doğrusal Hareket – 1

Düzgün doğrusal Hareket – Konu Değerlendirme

Düzgün Doğrusal Hareket-2, İvme

İvmeli Hareket, Konu Değerlendirme

Kuvvet

Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket, Newton’un Hareket Kanunları – I

Newton’un Hareket Kanunları – II

Newton’un Hareket Kanunları – III

Sürtünme Kuvveti

Serbest Cisim Diyagramı, Ünite Değerlendirme

İş – Güç

Mekanik Enerji

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Verim – Enerji Kaynakları

Enerji Ünite Değerlendirme

Isı Sıcaklık Kavramları – Termometreler – Sıcaklık Ölçekleri

COĞRAFYA-9

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi – 1

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi -2

Koordinat sistemi; Paralel ve Enlem-Meridyen ve Boylam

Yerel Saat, Uluslararası Saat ve Ulusal Saat

Mutlak ve Göreceli Konum / Türkiye’nin Konumu

Harita – Harita Projeksiyonları ve Haritayı Oluşturan Unsurlar

Ölçek- Ölçek Türleri Haritada Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Harita Türleri- Haritacılık Tarihi Coğrafi Bilgi Sistemleri- Uzaktan Algılama Mekansal Verilerin Haritaya Aktarımı

Güçlü Etkileşimler I

Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri

Eş Yükselti Eğrileri İle Çizilmiş Haritalarda Yer Şekilleri ve Renklendirme – Kabartma Yöntemleri

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri ile Hava Olaylarının İlişkisi

Hava Durumu ve İklim Özelliklerinin Etkileri

İklim Elemanları – Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler

Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm) ve Dünya Sıcaklık Haritaları

İklim Elemanları – Basınç

İklim Elemanları – Rüzgarlar

İklim Elemanları – Nem

KİMYA-9

Atomun Yapısı I

Atomun Yapısı II

Atomun Yapısı III

Periyodik Sistem I

Periyodik Sistem II

Periyodik Sistem III

Kimyasal Türler ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

Güçlü Etkileşimler II – İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

Güçlü Etkileşimler III – Kovalent Bağ

Güçlü Etkileşimler IV – Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

Güçlü Etkileşimler V

Zayıf Etkileşimler I

Zayıf Etkileşimler II

Zayıf Etkileşimler III

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Maddenin Fiziksel Hâlleri

BİYOLOJİ-9

Enzimler

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Hormonlar ve Vitaminler

Nükleik Asitler (DNA)

Nükleik Asitler (RNA) ve ATP

Sağlıklı Beslenme

Hücre Teorisi ve Prokaryot Hücre

Ökaryot Hücre Yapısı ve Çekirdek

Sitoplazma ve Organeller-1

Sitoplazma ve Organeller-II

Sitoplazma ve Organeller-III

Sitoplazma ve Organeller-IV

Hücre Zarı

Hücre Zarından Madde Geçişleri-I

Hücre Zarından Madde Geçişleri-II

Bilimsel Yöntem

İNGİLİZCE-9

Movies -Part A

Movies-Part B

Movies-Workbook

Human in Nature – Part A

Human in Nature – Part B

Human in Nature-Workbook

Inspirational People – Part A

Inspirational People- Part B

Inspritional People – Workbook

Revision 1 – Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Bridging Cultures – Part A

Bridging Cultures – Part B

Bridging Cultures-Workbook

World Heritage-Part A

World Heritage -Part B

9. sınıf 2. dönem sınav konuları

9. sınıf 2. dönem sınav konuları

Etiketler

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. Ne kadar azmış maşallah kesinlikle yaparız. Bu ne edebiyat tarih fizik AGA bunlar nasıl bu kadar konu koymaya vicdanları rahat ediyor biz giriyoruz o sınava zaten 2 senedir evdeyiz psikolojimiz allak bullak bide üstüne zorunlu sınav çalışıyoruz ??‍♀️??‍♀️

  1. Yukarıdaki konular uzaktan eğitim araçlarından Eba Tv de 26 Mart’ a kadar olan konular olup, okuldan okula değişiklik gösterebilir. En doğru bilgiyi öğretmenleriniz size verecektir.

 2. Ziya Selçuk Bey 18 milyon 241 bin 881 öğrencinin hakkını nasıl ödeyeceksiniz. İstifa bir HİZMETTİR .

 3. MERHABA ARKADAŞLAR ÖĞRETMENLER BİZE KONULARI DAHA AÇIKLAMADI GALİBA YAZILILAR ERTELENECEK ÇÜNKÜ 1 HAFTA KALDI AÇIKLAMALARI GEREKİYORDU

 4. Öğretmenler konuları söylemiyor ve nereye çalışacağımızı bilmiyoruz neden bu kadar acımasızlar anlamıyorum bu konulara çalışacağım inşallah bunlardır

 5. Matematik sınavında üçgenlerde soru soracaklar mı ?
  Lütfen cevaplayın.
  Çıkacaksa hangi konulardan çıkcak

 6. (Bütün Dersleri Bir Hoca Ezberliyemiyoken Ben Nasıl Bunları Ezberliyeyim) Ziya Selçuk iyi diyosunda yapılcak bizim hocalar daha adam akıllı derse girmiyor ben ne yapabilirim sadece edebiyat öğretmeni düzgünce yapıyor dersi diğerleri hiç yapmadı daha. ADALET NERDE

 7. Ben dışarıdan okuyorum bu kadar konuyu yetiştirmem imkansız sınıfta kalma kalkmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı