GenelHaber

Okul Öncesi Gelişim Raporu Örnekleri

2020 – 2021 Eğitim yılı 1. Dönem Okul Öncesi (Anasınıfı, Anaokulu) 3 Yaş 4 Yaş ve 5 Yaş Gelişim Raporu Örnekleri sitemizde… Okul Öncesi Gelişim Raporu Alanları: Motor Gelişimi Alanı, Sosyal-Duygusal Gelişimi Alanı, Dil Gelişimi Alanı, Bilişsel Gelişimi Alanı, Öz Bakım Becerileri Alanı, Görüş ve Öneriler….

3 YAŞ GELİŞİM RAPORU ÖRNEĞİ

3 Yaş Grubu Gelişim Raporu Örnekleri

Motor Gelişimi

Yönergeler doğrultusunda koşar. Sekerek belirli mesafede ilerler. Nesneleri üst üste, yan yana dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Kalemi doğru tutar. Nesneleri açar/kapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür. Tek ayak sıçrayarak belli mesafe ilerler. Denge hareketini yapar. Nesneleri taşır. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Nesneleri ipe dizer.

Nesneleri takar, çıkarır ve ipe dizer. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Tek ayak üzerinde durur, zıplar. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Denge gerektiren hareketleri yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Belirlenen mesafede yuvarlanır, tek ayakla ile ilerler. Nesneleri takar, çıkarır, üst üste dizer. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim oluşturur.

Belli bir yüksekliğe tırmanır. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Denge hareketlerini yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri ipe dizer.

.

Kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Sekerek belli mesafede ilerler. Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.Küçük top ile atış yapar. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri taşır, iteler. Kalemi doğru tutar.

Malzemelere elleri ile şekil verir. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri ipe, yan yana ve üst üste dizer. Tek ayak ile durur ve sıçrar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak üzerinde sıçrar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri takar, çıkarır ve ipe dizer. Küçük top ile atış yapar. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Tek ayak ile sıçrar.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Nesneleri kaldırır, taşır. Malzemelere elleri ile şekil verir. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

.

Kalemi doğru tutmada rehberliğe ihtiyaç duyar. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri takar, çıkartır, üst üste ve yan yana dizer. Denge tahtasında yürür. Tek ayak ile zıplar.

Çift ayakla ileriye doğru atlar.Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.Nesneleri kaldırır,taşır,çeker.Nesneleri kaptan kaba boşaltır.Kalem kotrolünü sağlamaya çalışır.

Ritme uygun olarak dans eder. Atılan topu yakalar. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri Kullanarak değişik şekiller oluşturur. Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel Koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilir.

Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilir. Ritme uygun dans eder. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

Atılan topu yakalar. Ritme uygun dans eder. Oyun hamuru gibi yumuşak malzemeleri Kullanarak değişik şekiller oluşturur. Atlama, zıplama, yuvarlanma gibi bedensel koordinasyon Gerektiren hareketleri yapabilir.

Yer değiştirme hareketleri yapar; yürür, koşar, atlar, zıplar. Denge hareketleri yapabilir. Küçük top vb nesne ile atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atabilir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır. Malzemeleri yardımla yapıştırır. Nesneleri kopartır, sıkar, çeker ve açıp kapatabilir. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Çift ayak sıçrayabilir ve yönerge doğrultusunda hareket eder.

Sosyal-Duygusal Gelişimi

Adını-soyadını söyler. Ailesi ile ilgili durumları açıklar. Değişik ortamlarda kurallara uyar. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiği gözlenmektedir. Hakkını korumada rehberliğe ihtiyaç duyar. Başkalarının hakkına saygılıdır. Başladığı işi bitirmeye gayret gösterir.

Adını-soyadını ve yaşını söyler. Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla açıklar. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları söyler. Arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde geliştiği gözlenmektedir. Sorumluluk verildiğinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

Bir işi başarmada rehberliğe ihtiyaç duyar. Duygu ve düşüncelerini grup içinde ifade etmede yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Hakkını korumaya çalışır. Özgün ürünler oluşturmak için çaba gösterir. Adını-soyadını ve yaşını söyler.

Duygu ve düşüncelerini özgün yollarla sergiler. Olumlu-olumsuz duygularını ifade eder. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranmada ara ara zorlandığı gözlenmektedir. Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygı göstermede rehberliğe ihtiyaç duyar.

Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Toplumsal kuralları kavrar ve uygular. Nezaket kurallarına uyar. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir.

.

Bir işi başarmak için kendini güdüler. Duygu ve düşüncelerini özgün yollarla ifade eder. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla sergilemede güçlük çektiği gözlenmektedir. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranmada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Duygu ve düşüncelerini toplum içinde rahatlıkla ifade eder. Olumlu-olumsuz duygularını sözel ifadelerle açıklar.

Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Haklarını bilir, ama haklarını korumasında rehberliğe ihtiyaç duyar. Bir görevi başarmak için kendini güdüler. Duygu ve düşüncelerini grup içinde açıklamaya gayret gösterir.

Adını-soyadını ve yaşını bilir. Kendi haklarını korumaya çalışır. Değişik ortamlarda kurallara uyar. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Olumlu-olumsuz duygularını grup içinde açıklamada yönlendirmeye ihtiyaç duyar. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

Kendi hakkını korur, başkalarının haklarına saygı duyar. Verilen görevi başarmak için kendini güdüler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Sorumluluk almaya isteklidir. Adını-soyadını söyler,ailesi ile ilgili durumları anlatır.Olumlu-olumsuz duygularını söyler.

.

Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları fark eder. Bir olayla ilgili başkalarının duygularını açıklar. Ailesi ile ilgili özellikleri söyler. Toplumsal kuralları kavrar ve uygular. Haklarını bilir bazen hakkını korumada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar vermeye çalışır..grup oyunlarına katılır. Gerektiğinde sırasını bekler. Duygularını ve isteklerini sözel olarak ifade etmeye çalışır. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. grup oyunlarına katılır. Gerektiğinde sırasını bekler. duygularını çok basit kelimeler ile ifade eder.

Kendini uygun cümleler ile ifade eder. grup oyunlarına katılır ve gerektiğinde sırasını Bekler. sınıf içindeki kurallara uyar. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Sınıf içindeki etkinliklere isteyerek katılır.

Duygu ve düşüncelerini güzel cümleler ile rahatlıkla ifade eder. sınıf içindeki kurallara uyar. Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Yardımlaşmayı çok sever.

.

Duygu ve düşüncelerini güzel cümleler ile rahatlıkla ifade eder. Sınıf içindeki kurallara uyar. kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir. Grup oyunlarına isteyerek katılır.

Kendisi ile ilgili sorulara cevap verir. Grup oyunlarına katılır. Duygularını hemen belli eder ve dilinin döndüğünce açıklayabilir. Değişik ortamlarda kurallara uyar ve nezaket kurallarına dikkat eder. Basit sorumlulukları yerine getirir. Kendine ait nesneleri paylaşır. Gerekli durumlarda izin ister.

Grup oyunlarına katılır. Duygularını hemen belli eder. Değişik ortamlarda kurallara uyar ve nezaket kurallarına dikkat eder. Basit sorumlulukları yerine getirir. Kendine ait nesneleri paylaşır. Gerekli durumlarda izin ister.

Dil Gelişimi

Konuşurken sesinin tonunu ayarlar. Cümleleri düzgündür. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Grup içindeki sohbetlere katılır. Dinledikleri ile ilgili sorular sorar. Konuşmak için sırasını bekler.

Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Konuşurken, şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlamada desteğe ihtiyaç duyar. Konuşurken söz dizimi kurallarına uygun cümle kurmaya çalıştığı gözlenir.

Konuşurken sesinin tonunu ayarlar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Konuşurken söz dizimi kurallarına uygun cümleler kurar. Yönlendirildiğinde kendini ifade eder. Duygu ve düşüncelerini grup içinde söylemede desteğe ihtiyaç duyar.

Dinlediklerini, izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder,s orular sorar. Dili iletişim amacıyla kullanmaya çalışır. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade etmeye çalışır. Düz cümle kurmada ,kelimeleri düzgün çıkarmada desteğe ihtiyaç duyar.

Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlar. Dinlediklerini, izlediklerini açıklar. Konuşmasında göz teması kurar,konuşmayı sürdürür,sohbete katılır.

.

Konuşmayı başlatır, sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili cevap verir. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken sesinin tonunu ayarlar.

Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Konuşurken sesinin şiddetini ayarlar. Konuşmayı başlatır, sürdürür. Dinledikleri ile ilgili sorular sorar,yorum yapar.Dili iletişim amacıyla kullanır.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür. Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurar. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerini anlatmaya çalışır.

Soru cümlesi kurar. Cümlelerini söz dizimi kurallarına uygun kurar. Konuşma sırasında göz teması kurarak konuşur. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili düşüncelerini açıklamaya çalışır.

Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu ve düşüncelerini söyler. Dinledikleri hakkında yorum yapar. Konuşurken sesinin tonunu ayarlar ,düz cümleler kurar.

Konuşurken söz dizimi kurallarını kullanarak cümle kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlamada rehberliğe ihtiyaç duyar. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerini, izlediklerini başkalarına aktarır.

.

Dinlediklerini izlediklerini açıklar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dili iletişim amaçlı kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Söz dizimine uygun düz cümleler kurar. Konuşurken ses tonunu ayarlamada desteğe ihtiyaç duyar. Duygu ve düşüncelerini açıklarken yönlendirmeye ihtiyaç duyar.

Konuşma sırasında göz teması kurar. Dinlediklerini, izlediklerini açıklamaya çalışır. Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurmada desteğe ihtiyaç duyar. Konuşurken kelimelerin çıkışında zorluk çektiği gözlenmektedir.

Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söylemeye çalışır. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışır. Duygularını basit cümleler ile ifade etmeye çalışır.

Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler. Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. Duygularını çok basit cümleler ile ifade edebilir. Nesne ya da olayla İlgili öğrendiklerini düzgün cümleler ile anlatır.

Cümle kurmaya çalışır. Kendince konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Sohbete katılır. Görsel materyalleri inceler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır, ihtiyaçları doğrultusunda konuşmaya gerek duyar.

Cümle kurmaya çalışır . Görsel materyalleri inceler. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır, ihtiyaçları doğrultusunda konuşmaya çalışır.

Bilişsel Gelişimi

Dikkat edilmesi gereken olaya /nesneye odaklanır. İleriye doğru ritmik saymaya çalışır. Nesneleri renklerine göre ayırt eder. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

Nesne, durum ve olayları gözlemler. Dikkatini çeken durumlarla ilgili sorular sorar. Nesneleri saymaya çalışır. Nesne ve varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır. Geometrik şekilleri tanır. Nesne veya varlıkları eşleştirme, gruplama, sıralamada rehberlik edilmeye devam edilecektir.

Nesne ve varlıkları birebir eşleştirir. Nesne ve varlığın büyüklüğünü söyler. İleriye doğru ritmik sayar. Dikkat edilmesi gereken nesne, durum,olaya odaklanır. Nesne veya varlıkları rengine göre gruplar. Geometrik şekilleri tanımasında rehberliğe devam edilecektir.

Nesne veya varlıkları gözlemler. Varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular. Geometrik şekilleri tanır. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Renkleri tanır. İleriye doğru ritmik saymada desteğe ihtiyaç duyar.

.

Neden- sonuç ilişkisi kurar. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Nesne ve varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesneleri sayar. Geometrik şekilleri tanır. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Algıladıklarını hatırlar. Nesneleri sayar. Nesne /varlıkları büyüklük ve şekillerine göre gruplar. Geometrik şeklin adını söyler. Nesnenin mekandaki konumunu söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Nesne ve varlıkları gözlemler. Nesne /varlıkları rengi ve şekline göre gruplar. Nesneleri ileriye doğru birer birer ritmik sayar. Mekanda konum alır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Algıladıklarını hatırlar.

Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Varlıkların rengini söyler ve varlıkları renklerine göre eşleştirir. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. İleriye doğru ritmik saymada desteğe ihtiyaç duyar.

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Nesne /varlığın adını söyler. Renkleri tanır,varlıkları renklerine göre eşleştirmede desteğe ihtiyaç duyar. Nesne veya varlığın tadını söyler. Nesneleri sayar. İleriye doğru ritmik sayma yapar.

.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Algıladıklarını hatırlar. Varlıkların rengini söyler ve varlıkları renklerine göre eşleştirir. Nesnenin mekandaki konumunu söyler. Nesneleri sayma ve geometrik şekilleri tanımada rehberliğe ihtiyaç duyar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı açıklar. Algıladıklarını hatırlar. İleriye doğru ritmik sayar. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplandırır. Yönergeye uygun nesneyi doğru yere yerleştirir. Dikkatini çeken nesne/durum/olayla ilgili sorular sorar.

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir ve adını söyler. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar. Mekanda konum alır. Nesnelerin koku ve tat durumlarını karşılaştırır. İleriye doğru ritmik saymaya çalışır. Renkleri ayırt eder.

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Varlıkları renklerine göre eşleştirir. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.Bütün ve yarımı gösterir. Gösterilen sembolün adını söyler. Mekanda konum alır. Olayların neden-sonuç ilişkisini kavrar.

Olayların neden-sonuç ilişkisini kavrar ve açıklamaya çalışır. Yönergeye uygun nesneyi doğru yere yerleştirir. İleriye doğru ritmik saymada rehberliğe ihtiyaç duyar. Renkleri tanımada güçlük çektiği gözlenmektedir. Gösterilen geometrik şeklin adını söylemeye çalışır.

.

Nesne veya varlığın adını söyler. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir. Renkleri tanır ve eşleştirir.

Olay ya da duruma ait sorulan sorulara cevap verir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Bire bir eşleştirme yapar. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Cinsiyetini ayırt eder.

Renkleri tanır ve eşleştirir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız yapabilir. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı,uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Büyük-küçük,az-çok,açık-kapalı,uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

.

3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Olay  ya da duruma ait sorulan sorulara cevap verir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Bire bir eşleştirme yapar. 3-4 parçalı puzzle çalışmasını yardımsız tamamlar. Cinsiyetini ayırt eder.

Neden -sonuç ilişkisi kurabilir. 3-4 parçalı bul-yap çalışmasını yardımsız tamamlar. Büyük-küçük, az-çok, açık-kapalı, uzun-kısa kavramlarını ayırt eder. Renkleri tanır ve eşleştirir. Cinsiyetini ayırt eder. Bedeninin bütün organlarını bilir ve gösterir.

Nesne, durum ve olaya dikkatini yaşının gerektirdiği kadarıyla verebiliyor. 1-5 arası nesneleri sayıyor ve sembolünü tanıyor. Nesnelerin adını, rengini, şeklini, dokusunu, kokusunu ve tadını dilinin döndüğünce söylüyor. Nesneleri rengine, şekline ve büyüklüğüne göre eşleştiriyor. Birebir eşleme yapabiliyor. Belli geometrik şekilleri tanıyor. 2 li örüntü yapabiliyor. Parçalardan bütün yapmak için çaba gösteriyor. Algıladıklarını hatırlayabiliyor ve yeniden kullanabiliyor.

Nesne, durum ve olaya dikkatini yaşının gerektirdiği kadarıyla verebiliyor. Nesneleri rengine, şekline ve büyüklüğüne göre eşleştiriyor. Birebir eşleme yapabiliyor. Belli geometrik şekilleri tanıyor. 2 li örüntü yapabiliyor. Parçalardan bütün yapmak için çaba gösteriyor.

Öz Bakım Becerileri

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Okuldaki eşyaları özenle kullanır.

Elini-yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Beden temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır. Okuldaki eşyaları toplar,düzenler. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Okuldaki eşyaları toplar.

Okuldaki eşyaları özenle kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Okuldaki eşyaları özenle kullanır. Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar.

.

Okuldaki eşyaları katlar ve yerleştirir. Dinlendirici etkinliklere katılır. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Elini-yüzünü yıkar. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeleri yapar.Y iyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Okuldaki eşyaları özenle kullanır ve yerleştirir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır.

Okuldaki eşyaları özenle kullanır, yerleştirir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Yaşam alanında gerekli düzenlemeleri yapar. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen göstermeye çalışır. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar.

.

Okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, yerleştirir. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimi ile ilgili işleri yapar. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yemeye/içmeye çalışır.

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yemeye/içmeye çalışır.B eslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygular. Okuldaki eşyaları özenle kullanır.

Kendi kendine yemek yer. Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyer. Tuvalet gereksinimini kendi kendine yapar. Kendine ait eşyaları tanır. Gerektiğinde bir yetişkinden yardım ister.

Temizlik kurallarını uyuyor.  Elini yardımsız yıkıyor, tuvaletini rehberlik edildiğinde kendisi yapabiliyor. Yiyecekleri sadece canının istediğini, istediği miktarda yemek için çaba gösteriyor. Yemek zamanı kurallarına uymaya özen gösteriyor.

Görüş ve Önerileri

Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemenizi tavsiye ederim. Dil gelişimini destekleyici, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma, öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Dil gelişimini destekleyici etkinliklerden, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma, öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinliklere daha çok ağırlık vermenizi öneririm. Yemeklerini kendisinin ve oyalanmadan yemesinde daha çok destekleyici olmalısınız.

Arkadaşlık ve toplumsal ilişkilerinde rahat davranması, kendine güvenerek ifade etmesi için çocuğunuzu daha çok desteklemenizi öneririm. Resim içersinde kullandığı çizgi çalışmalarını birlikte yapacağınız faaliyetlerle geliştirebilirsiniz.

Dili iletişim amaçlı kullanırken kelimelerin çıkışlarında kelimeyi tam çıkarmasını çocuğunuzdan istemeli ve çıkarttığı kelimeyi cümle içinde örnekleyerek kullanmasını desteklemenizi öneririm. Ritmik sayı saymasını daha çok desteklemelisiniz.

El becerileri ile ilgili etkinliklerde zamanın önemi hakkında çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemenizi öneririm.

.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi öneririm. Çocuğunuza farklı türde kitaplar almanızı, el becerileri ile ilgili materyaller alıp kullanmasını sağlamanızı tavsiye ederim.

Toplum içinde kendine olan güveninin artırılması için değişik ortamlara katılması ve kendini ifade edebileceği ortamların oluşturulmasını öneririm. El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Toplum içinde kendine olan güveninin artırılması için değişik ortamlara katılması ve kendini ifade edebileceği ortamların oluşturulmasını öneririm.

El becerilerini geliştirici etkinliklere yer vermenizi ve çocuğunuzla daha çok kaliteli zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Resim faaliyetlerine daha çok yer vererek çizgi gelişimini desteklemeniz gelişimi için önemli olacaktır. Sayı sayma çalışmaları yapmanızı öneririm.

Dil gelişimini destekleyici etkinliklerden, çocuğunuza kitap okuma ve öyküdeki resimleri anlattırma,öyküden sorular sorup cevaplamasını istemek gibi etkinliklere daha çok ağırlık vermenizi öneririm.Nesneleri kullanarak sayı sayma,renk ve şekilleri tanıma etkinlikleri yapmanızı tavsiye ederim.

4 YAŞ GELİŞİM RAPORU ÖRNEKLERİ

4 Yaş Grubu Gelişim Raporu Örnekleri

Motor Gelişimi

Verilen sözel yönergelere uygun olarak yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama gibi bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. El ve göz koordinasyonu gerektiren küçük nesneleri toplama, kaptan kaba boşaltma, üst üste yan yana iç içe dizmede, takıp çıkarmada oldukça başarılıdır. El becerileri gerektiren bazı araçları uygun şekilde kullanabiliyor.

Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabiliyor. El göz koordinasyonu gerektiren becerilerde ( yönergeye uygun çizgiler çizme, el becerileri gerektiren bazı araçları kullanma v.b ) gelişme gözlenmiştir.Evde hamurla oynama, makasla kesme çalışmaları yaptırarak gelişimini destekleyebilirsiniz.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılı. Farklı zeminlerde yürüme, zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür, çift ayakla ileri geri sıçrar.

.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, belli bir mesafeyi sürünerek gitme gibi bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri  yapabilmektedir.Küçük nesneleri toplar, yan yana üst üste iç içe dizer. Yumuşak materyallere elleri ile ve çeşitli nesneleri kullanarak şekil verebilmektedir.

Başlama ve durma komutlarına uyarak iler, geri ve yan yan yürür. Hayvan öykünmeleri yapmada çok iyidir. Kâğıt üzerine çizilmiş şekil ve resimleri özenle kesip, baskı ve yapıştırma işlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir. Modele bakarak daire üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur. Yatay dikey eğri çizgiler çizer ve bunları kompozisyonlarını oluşturur.

Tek ayak üzerinde 5-10sn durur. Kâğıt üzerine çizilmiş resim ve şekilleri özenle kesip, baskı ve yapıştırma işlerini verilen yönergeye uygun olarak yapabilmektedir. Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizebilir. Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar yönergeye göre çalışmasını tamamlar. Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan kompozisyon oluşturur.

Bedensel koordinasyon gerektiren hareketlerde başarılıdır. Küçük kas becerileri gerektiren hareketlerde yaşının özelliklerini göstermektedir.  Kağıt üzerine çizilmiş şekil ve resimleri özenle kesip, baskı ve yapıştırma işlerini yönergeye uygun olarak yapabilmektedir. Modele bakarak daire üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak özgün şekiller yapar.

.

Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri (yürüme, koşma, tırmanma, atlama vb..) yapabiliyor. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri (kesme, katlama, yapıştırma, resim yapma, boyama, çizgi çizme vb..) yapabiliyor.

Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmekte olup büyük kas gelişimi ve bedensel devinimleri yaşına göre normal düzeydedir. Koşma, atlama, zıplama, atma, tutma gibi becerileri küçük kas gelişimi gerektiren boyama, çizme gibi hareketleri oldukça iyi yapabilmektedir.Okulumuzda yapılan tüm etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapabilmekte yönergeler doğrultusunda yürüyüp koşabilmektedir. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerlemeye gayret etmekte denge gerektiren hareketleri yapmaya çaba göstermektedir. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirmede desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Malzemeleri kesmede rehberlik edilmesine ihtiyaç duyabilmektedir.

Büyük kas ve küçük kas gerektiren etkinlikleri yapar. Sanat etkinliklerinde düzenli çalışmaya özen gösterir. Etkinliklerini bitirdikten sonra kendi eşyasını toplar. Bedensel koordinasyon ve el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilmede çok başarılıdır.

.

Yürüme, koşma, atlama, zıplama, pedal çevirme, sürünme, tırmanma gibi büyük kas becerileri yaşına uygun şekilde gerçekleştirebiliyor. Nesneleri takma, çıkartma, ipe dizme, yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirme gibi el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri gerçekleştirebiliyor.  Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri gerçekleştirebiliyor. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor.

Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini göstermektedir. Yürüme, koşma, çift ayak sıçrama vb. gibi yer değiştirme hareketlerini yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri ipe dizer, yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Müzik ve ritm eşliğinde dans eder.

Fiziksel açıdan yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir. Yönergelere uygun yürüme, koşma, çift ayak sıçrama vb. gibi bedensel hareketleri yapabilir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri ipe dizer, yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir. Müzik ve ritm eşliğinde dans eder.

Sosyal-Duygusal Gelişimi

Genel olarak başkaları ile ilişkileri olumludur. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılıyor ve grupta sorumluluk alarak yerine getiriyor. Olumlu, olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyabilmektedir. Kendi kendini güdüleyebilme becerileri gelişmiştir. Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirme çabası gösterir. Gerektiğinde lideri izler.

Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme becerileri genel olarak olumludur. Grup etkinliklerine katılıp sorumluluk alarak, aldığı sorumluluğu yerine getiriyor. Günlük yaşamdaki kurallara uyuyor.

Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Belli durumlarda çekingen, zaman zaman kendini doğru olarak ifade edebilen bir çocuk. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Oyunlarda, lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor.

Kendini ifade etme becerileri gelişmiştir. Duygularını söyleyerek nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilmektedir. Kendiliğinden bir işe başlayarak başladığı işi bitirme çabası gösteriyor. Paylaşma,işbirliği,okula uyum,arkadaş iletişimi oldukça gelişmiştir.Gerekli durumlarda nezaket sözcükleri kullanıyor. Lideri izleyebiliyor ve liderliği üstlenebiliyor.

.

Etkinliklere isteyerek katılıyor zaman zaman yetişkin desteğine ihtiyaç duyuyor. Grup İierisindeki iletişime katılır, olumlu-olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Sınıf içindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor.

Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabilmekte, olumlu olumsuz düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmektedir. Etkinliklere kendi isteği ile katılmakta, sorumluluklarını yerine getirebilmektedir. Kendini her zaman rahatça ifade edebilmekte, kurallara uyabilmektedir. Arkadaş ilişkilerinde olumlu davranışlar sergilemekte olup, arkadaşları tarafından sevilen bir çocuktur.

Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade edebilmektedir. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranmaktadır. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılıyor ve grup içerisinde arkadaşlarıyla uyumlu iletişim ve davranışlar göstermektedir. Kendine özgün şiir, şarkı, oluşturup söyleyebilmektedir. Çevresindeki güzellikleri korumada sorumluluk almaya istekli davranmaktadır.

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesi ile ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla göstermeye gayret eder. Sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir. Nezaket kurallarına uyar. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.Grup önünde kendini ifade eder. Başkalarıyla sorunlarını çözmeye gayret eder.

Dil Gelişimi

Kendini sözel olarak ifade etme, konuşurken sesini doğru kullanabilme becerileri gelişmiştir. Nefesini doğru kullanarak kelimeleri doğru telaffuz ediyor.Dinlediklerine ilişkin sorulan sorulara cevap vererek dinlediklerini başkalarına anlatabiliyor.Sesleri ayırt edebilme becerileri gelişmiştir. Sesin geldiği yönü belirleyerek sesin özelliğini söyleyebiliyor.

Sesleri ayırt edebiliyor. Sesin kaynağını ve geldiği yönü söyler. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlıyor. Nefesini doğru kullanarak kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Kendini sözel olarak uygun şekilde ifade etmede başarılıdır. Dil gelişimindeki olumlu davranışlarını desteklemek amacıyla sohbet edebilirsiniz.

Sesleri ayırt edebilme becerileri gelişmiştir. Sesin geldiği yönü belirleyerek sesin özelliğini söyleyebiliyor. Konuşurken nefesini doğru kullanıp, kelimeleri doğru telaffuz edebiliyor. Kendini sözel olarak ifade edebilme becerileri gelişmiştir. Konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor.  Dinlediklerine ilişkin sorulan sorulara cevap verir ve dinlediklerini başkalarına anlatarak özetleyebiliyor.

Öğretilen şiir,tekerleme,bilmece,parmak oyunu ve şarkıları söyleyebiliyor.günlük hayatta yaşadıklarını anlatıyor. Kısa ve uzun cümleler kurabiliyor.hikaye anlatabiliyor, kısada olda yarım bırakılan hikayeyi tamamlayabiliyor.

.

Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanabilmekte belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabilmektedir. Dinlediklerini algılayıp yorumlayabilmekte duygu,  düşünce ve hayallerini söyleyebilmektedir.  Dinlediklerine ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Alıcı ve verici dil gelişimi yaşının gerektirdiği seviyededir Konuşmaya ve kendini anlatmaya yatkın bir  çocuktur. Dil gelişimi açısından yaşının özelliklerini göstermektedir.

Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Belli bir konuda konuşmayı başlatarak, konuşurken ve dinlerken göz teması kurabiliyor. Sesleri ayırt edebiliyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. Sözel olarak ifade etme yeteneği vardır; konuşmalarında söz dizimi kurallarına uymakta,  Türkçeyi doğru  kullanabilmektedir, sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilir. Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür,  söz almak için sırasını bekler.

Duygu düşünce ve hayallerini ifade eder.Konuşurken sesini doğru kullanır ve konuşma sırasında göz teması kurar.Sözel etkinliklere katılımda her zaman istekli olduğu gözlemlenmiştir.Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür. Ses bilgisi gelişim göstermiştir. Aynı sesle başlayan sözcükler bulabilir. Türkçeyi doğru kullanır ve düzgün cümlelerle iletişim kurabilir.

.

Türkçeyi doğru kullanır ve düzgün cümlelerle iletişim kurabilir. Kendini sözel olarak ifade etmede başarılıdır. Konuşurken sesini doğru kullanır ve konuşma sırasında göz teması kurar. Dinlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar, sorulara uygun cevaplar verir. Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür. Ses bilgisi gelişim göstermiştir. Aynı sesle başlayan sözcükler bulabilir.

Bilişsel Gelişimi

Olay ya da varlıkların özelliklerini söyleyip karşılaştırmada başarılıdır. Dikkatini olay, nesne, durum üzerine toplayabilme becerileri gelişmiştir. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayıp eşleştirebiliyor. Mekanda konum ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabiliyor.

Yardım edildiği sürece eşleştirme ve gruplama çalışmaları yapabiliyor. Öğretilen sayıları, renkleri ve birçok kavramı tanıyor,biliyor.kendi ve ailesi ile ilgili bilgileri Açıklayabiliyor.az parçalı yap bozu tamamlayabiliyor.

Dikkatini toplama ve sürdürmede başarılı olduğu gözlenmekte olup renkler sayılar ve şekilleri tanıdığı izlenmektedir. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilmekte gruplama yapabilmektedir. Öğrenme hızı yaşından beklenen düzeyde olup bilişsel açıdan yaşının özelliklerini göstermektedir.

1 den 10 a kadar ritmik sayar. Geometrik şekilleri, ana ve ara renkleri tanır. Ölçme, eşleştirme, gruplama, sıralama çalışmalarını yardımla yapabilir. Yardımla örüntü oluşturabilir. Zamanla ilgili kavramları doğru kullanır. Kendini tanıyabilir. Dikkatini olay üzerinde yoğunlaştırabilir. Nesneleri renk, şekil ve ebatlarına göre eşleştirebilir ve gruplama yapabilir. Bir bütünün parçalarını söyleyebilir. İki yarımı birleştirerek bir bütün elde eder. Nesnenin mekandaki konumunu bilir.

.

Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor.olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor.nesneleri çeşitli özelliklerine göre  eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.

Kendi yaş grubunun özelliklerini taşır. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilir ve gruplayabilir. Geometrik şekilleri tanır. İleriye doğru birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi ayırt eder. Dikkat edilmesi gereken nesne, olay ve durumu fark eder. Zaman kavramı gelişmiştir. Anlatılan hikâyenin sonunda ne olacağı konusunda tahminler yürütebilir.

Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilir. Dikkat edilmesi gereken nesne, olay ve durumu fark eder. Çeşitli nesneleri özelliklerine göre eşleştirir ve gruplandırır. Geometrik şekilleri tanır. Belirtilen sayı kadar nesneyi ayırt eder. İleriye doğru birer ritmik sayar. Anlatılan hikâyenin sonunda ne olacağı konusunda tahminler yürütebilir.

Öz Bakım Becerileri

Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Tabağına konulan yemekleri ayrım yapmadan yer. Sınıftaki ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanarak içinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır ve temizlik kurallarını uygular. Sınıftaki eşyaları temiz ve düzenli kullanarak içinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.Tabağına konulan yiyecekleri çoğu zaman bitirir

Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır ve temizlik kurallarını uygular. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Giysilerini yardımsız giyip çıkarır. Tabağına konan yemekleri ayırım yapmadan yer.

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır ve temizlik kurallarını uygular. Sınıftaki eşyaları temiz ve düzenli kullanarak içinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Ellerini yardımsız yıkar ve kurular.Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer ve içer.yiyecekleri yerken görgü kurallarına özen gösterir.

.

Bedeni ile ilgili temizlik kurallarını uygulayabilmekte giyinme ile ilgili işlerini yapabilmektedir. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermektedir. Dinlendirici etkinliklere katılabilmekte, günlük yaşam becerileri için gerekli araç-gereçleri kullanabilmektedir. Temel güvenlik kurallarını bilmekte tehlikeli olan durumları ifade edebilmekte, kendini tehlikelerden koruma çabası gösterebilmektedir.

El yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor.Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına uyar gerekli özeni gösterir. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer ve giyer.

Temizlik ve tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Temizlik malzemelerini doğru kullanır. Okuldaki eşyalarını temiz, düzenli kullanır. Sınıfta kullandığı araç, gereç ve oyuncakları toplar, yerine yerleştirir. Yemek yeme kurallarına uyar. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe geçer. Tehlikeli olan durumları söyler ve herhangi bir tehlike anında bir yetişkinden yardım ister, tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

Kişisel öz bakım becerilerini bağımsız olarak yapabilir. Elini, yüzünü yıkar,tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabilir.Giysilerini  giyer çıkarır.Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.Kaza ve tehlikeler konusunda dikkatlidir, gerekli durumlarda yardım ister.Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri bilir.Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapma konusunda başarılıdır.

Görüş ve Önerileri

Çizgi çizme, resim yapma,makas ile kesme,boyama gibi çalışmalar ve hikaye anlatma ile evde Tatil boyunca kaliteli bir zaman geçirebilirsiniz.

5 YAŞ GELİŞİM RAPORU ÖRNEKLERİ

5 Yaş Grubu Gelişim Raporu Örnekleri

Motor Gelişimi

Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta çok başarılıdır.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, ip atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabilmektedir. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren etkinliklerde de çok başarılı olduğu gözlenmiştir. Dönem boyunca, okulumuzda yapılan etkinliklerde fiziksel açıdan, yaş özelliklerine uygun bir gelişim göstermiştir.

Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri rahatlıkla yapabiliyor. Kesme, katlama, yuvarlama, yapıştırma, boyama, resim yapma, çizme vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır. Tek ayak üzerinde durma, tek ve çift ayak ile belli bir mesafeye gitme gibi denge hareketleri yapabiliyor.

Kağıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesebilmektedir. Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapabilmektedir. Modele bakarak daire, kare ve üçgen çizebilir. Yürüme, koşma, yuvarlanma, sekme, sıçrama, atlama, yakalama vb. bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmede yaşının özelliklerini gösteriyor.

.

Yönergeler doğrultusunda yürüyor ve koşuyor. Çift ayak, tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerliyor. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapabiliyor. Değişik malzemeler kullanarak resim yapıyor. Nesneleri kopartıyor, yırtıyor, sıkıyor, çekiyor, geriyor, açıyor, kapıyor, döndürüyor. Malzemelere elleriyle veya araç kullanarak şekil veriyor. Kalemi doğru tutarak, kalem kontrolünü sağlıyor ve çizgileri istenilen nitelikte çizebiliyor.

Yer değiştirme hareketleri yapar(ısınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar, yönergeler doğrultusunda yürür, koşar, belli bir yükseklikten atlar, zıplar, tırmanır) Denge hareketleri yapar (tek ayak üzerinde sıçrar, bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar(nesneleri kaldırır, taşır, iter, çeker) Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar (nesneleri takar, çıkarır, kopartır, yırtar, çeker, gerer, açar, kapar) Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Büyük ve küçük kaslarını kullanmada çok başarılıdır. El göz koordinasyonu gerektiren kazanımlardan şekilleri çizme, malzemeleri istenilen nitelikte kesme, çeşitli malzemeleri katlama, yeni şekiller oluşturma vb. hareketleri yapmakta ilgilidir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlama çalışmalarında da beklenen başarıyı göstermektedir.

Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerlemeye gayret eder. Denge gerektiren hareketleri yapmaya çaba gösterir. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar kaptan kaba boşaltır.

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar kaptan kaba boşaltır.

.

Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Denge gerektiren hareketleri yapar. Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar kaptan kaba boşaltır.

Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır.  Malzemelere elleriyle şekil verir.

Yürüme, koşma, atlama, zıplama, pedal çevirme, sürünme, tırmanma gibi büyük kas becerileri yaşına uygun şekilde gerçekleştirebiliyor. Nesneleri takma, çıkartma, ipe dizmeyeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirme gibi el göz koordinasyonu gerektiren hareketleri gerçekleştirebiliyor. Büyük ve küçük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri gerçekleştirebiliyor. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabiliyor.

.

Tek ayak üzerinde durma ve sıçrama gibi denge hareketlerini yapıyor. Yönergeler doğrultusunda yürüyor ve koşuyor. Belli bir yükseklikten atlıyor ve inebiliyor. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapabiliyor. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizebiliyor. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getiriyor. Malzemelere elleriyle şekil veriyor. Kalemi doğru tutarak, kalem kontrolünü sağlıyor ve çizgileri istenilen nitelikte çizebiliyor.

Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Motor gelişimi yaşına uygun gelişmektedir.

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar.

Sözel yönergelere uygun olarak yürür, koşar, belirli bir mesafeyi sürünerek gidebilir.Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilir. Müzik eşliğinde dans etmeyi sever.Hamur gibi yumuşak materyalleri kullanır.Ayrıca makas tutma, kağıt katlama vb. el-göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilmede başarılıdır.

Sosyal-Duygusal Gelişimi

Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebiliyor. Oyunlarda bazen liderliği üstleniyor, bazen lideri izliyor ve paylaşımcı. Hata yapabileceğini kabul ederek hatalarını söyleyebiliyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda gerektiği gibi davranabiliyor.

Sınıf içinde yapılan tüm etkinliklere kendi isteği ile katılan, etkinlikler içinde aktif bir öğrencidir. Bu da öğrenmesinin en üst seviyede olmasına yardımcı olmaktadır.Çoğu zaman kendi başına bir grup kurarak arkadaşlarının da gruba katılmasına önayak olmakta bazı zamanlarda da yine kendi isteği ile arkadaşlarının kurmuş olduğu oyun gruplarına dahil olmaktadır.

Kendisine ait özellikleri tanıtırken adını, soyadını, yaşını söyleyebiliyor. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılıyor. Toplumsal yaşamın devam ettirilmesi için gerekli kurallara uymaya gayret ediyor. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözmeyi deniyor. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım istiyor. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranabiliyor. Grup içinde sorumluluk alıyor ve yerine getiriyor.

Kendisi ve ailesiye ilgili özellikleri tanıtır. Bir olay yada durumla ilgili olumlu olumsuz olarak duygularını uygun yollarla gösterir. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Grup etkinliğine kendiliğinden katılmaktadır. Grup etkinliklerinin kurallarına uymaktadır. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Çevresini farklı şekilde düzenler. Kendine güvenir.

.

Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar.

Nezaket kurallarına uymaya özen gösterir. Grup önünde kendini ifade etmeye çaba gösterir. Başkalarıyla sorunlarını çözmeye gayret eder. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

.

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Fiziksel özelliklerini söyler. Anne ve babasının adını, soyadını vb. söyler. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Başkalarının duygularını söyler. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Çevredeki güzelliklere değer verir

Duygularını ve düşüncelerini olumlu/olumsuz yönleriyle birlikte açıklayabilmektedir. Kendiliğinden bir işe başlayıp o işi bitirmede kararlılık göstermesinin yanı sıra grup içinde sorumluluk almada istekli davranıyor. Başkalarının duygularını paylaşıyor. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterebiliyor. Sanat eserleri hakkında duygularını açıklayabilmektedir.

.

Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Grup içerisinde iletişim kendiliğinden başlatabiliyor ve olumsuz duygu ve düşüncelerini teşvikle ifade edebiliyor. Oyunlarda lideri izliyor ve paylaşımcı davranıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor ve düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Grup içerisinde kendini ifade eder.Kendine güven duyar. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Yetişkin denetimi olmadan da kurallara uyar. Gerektiğinde lideri izlemeyi bildiği gibi liderliği de üstlenir.

Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade etmede arkadaşlarına model olur. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Başladığı işi zamanında bitirir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.Nezaket kurallarına uyar.

Dil Gelişimi

Dil becerisi yüksektir verilen sesleri çıkarabiliyor ve sesleri tanıyabiliyor. Olayları açıklamada ve tarif etmede oldukça başarılıdır. Yetişkinlerle ve yaşıtları ile iletişimi çok iyidir. Duygularını düşüncelerini hayallerini ifade etme becerisi gelişmiştir. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb ifade etmekte, sözcüklerin başlangıç seslerini söylemekte oldukça başarılıdır. Görsel materyalleri inceler ve açıklamaya çalışır.

Sözel olarak ifade etme yeteneği vardır; konuşmalarında söz dizimi kurallarına uymakta, Türkçeyi doğru kullanabilmektedir. Sözcük dağarcığı gelişmiştir. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilir. Belli bir konuda konuşmayı başlatır ve sürdürür, söz almak için sırasını bekler. Duygu, düşünce hayallerini söyler. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.

Kendini ifade etmede net ve anlamlı cümleler kullanabilmektedir.Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini grup içinde rahatlıkla açıklayabilmektedir. Şarkı, şiir tekerleme, parmak oyunlarını kısa sürede öğrenebilmekte ve tek başına söylemekten keyif almaktadır. Cümleleri doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmektedir. Üstlendiği role uygun konuşur, dinlerken ve konuşurken göz teması kurar, dinlediklerini başkalarına anlatır.

Sesin kaynağını söyler, sesin geldiği yönü söyler, dinlerken konuşurken göz teması kurar, genel olarak yapılan sohbetleri, okunan kitapları, şarkıları ve parmak oyunlarını dinlemekte ve kolayca tekrar edebilmektedir. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanıyor. Sesleri ayırt edebiliyor ve kelimeleri doğru telaffuz ediyor. Sözcük dağarcığında yaşının özelliklerini gösteriyor.

.

Sesleri ayırt ederek, sesin geldiği yönü söylüyor. Konuşma sırasında göz teması kuruyor. Sohbete katılıyor. Konuşmak için sırasını bekliyor. Duygu, düşünce ve hayallerini söylüyor. Sözel yönergeleri yerine getiriyor. Dinlediklerini, izlediklerini açıklıyor. Sözcüklerin başlangıç seslerini söylüyor. Görsel materyalleri inceleyerek açıklayabiliyor ve sorular soruyor. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap veriyor.

Sesleri ayırt eder.(sesin geldiği yönü söyler)Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ayarlar) Dili iletişim amacıyla kullanır (konuşma sırasında göz teması kurar,jest ve mimikleri anlar,konuşmayı başlatır,sürdürür,sonlandırır,nezaket sözcükleri kullanır) Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder(dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar,sorulara cevap verir,başkalarına anlatır,müzik yoluyla sergiler)

Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Konuşmalarında nezaket sözcüklerini kullanır. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturmaya çaba gösterir.

Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar.

.

Kelimeleri doğru telaffuz edebiliyor. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabiliyor. Sohbete kendi isteğiyle katılıp belli bir konuda konuşmayı başlatıp sürdürebiliyor. Dinlediklerine ilişkin sorulan sorulara uygun yanıtlar verebiliyor. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun bir şekilde kullanabiliyor.

Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözel yönergeleri yerine getirir.  Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar.

Bilişsel Gelişimi

Bilişsel becerileri iyi seviyededir. Bilişsel etkinliklere ilgi duyuyor. Renk şekil sayı zıt kavramlar konusunda seviyesi yüksek. Ana ve ara renkleri biliyor. Nesnleri geometrik şekillerine göre ayırıp gruplayabiliyor. Problem çözme becerileri gelişmiştir. İlişki kurma ve örüntü oluşturmada çok başarılıdır.

Yaşına uygun düzeyde zihinsel beceriye sahip olup dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini yoğunlaştırabilmektedir. Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleyebilmektedir. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabilmekte ve oluş sırasına göre sıralayabilmektedir. Nesneleri çeşitli  özelliklerine göre eşleştirebilme ve gruplama yapabilmektedir.

Kavram, sayı, gruplandırma, eşleme v.b. çalışmalarda dikkatlidir. Kısa sürede gösterilen resmin ayrıntılarına dikkat eder ve resmeder. Zaman bildiren kelimeleri cümlelerinde kullanır, yaşantısından örnekler verir. Aynı sesle başlayan nesnelere örnekler verir. Daha önce dinlediği hikaye ve olayları oluş sırasına göre anlatır. Belli bir olaydan sonra ne olacağını tahmin eder.

Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini o nesne , durum ve olayın üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini tamamlayana dek dikkatini sürdürebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor ve olayları oluş sırasına göre sıralayabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.

.

Dikkatini çeken nesne durum, olayı ayrıntılarıyla açıklayabiliyor. Nesne, durum, olayla ilgili tahminini, ipuçlarını söyleyerek açıklayabiliyor. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırabiliyor. Nesne ya da varlıkları gözlemleyerek; adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini ,kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını  ve kullanım amaçlarını söyleyebiliyor. Geometrik şekillerin özelliklerini açıklıyor. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturuyor.

Nesneleri ileriye, geriye doğru, birer birer ritmik sayar, belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir, saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir, gruplar, karşılaştırır ve sıralar. Geometrik şekilleri tanır, gösterilen geometrik şeklin ismini söyler, özelliklerini söyler, geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemi yapar. Atatürk’ü tanır.

Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Nesneleri kullanarak toplama işlemi yapar. Olayları oluş sırasına göre sıralar.

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın adını kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

.

Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri açıklayabilmektedir. Olay/varlıkların rengini, yerini, şeklini, sayısını, sırasını ve neden yapıldığını söyleyebilir. Varlıkları sayılarına, şekillerine, renklerine, büyüklüklerine, miktarına ve dokunsal özelliklerine göre eşleştirebilmektedir. İleriye doğru birer ritmik sayabilmektedir. Geometrik şekilleri tanıyabilmektedir. Bir örüntüdeki ilişkileri kavrayabilmektedir. Atatürk’ ün hayatı ile ilgili olguları söyleyebilir.

Varlıkları sayılarına, şekillerine, renklerine, büyüklüklerine, miktarına ve dokunsal özelliklerine göre eşleştirebilmektedir. Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen nesneleri  gösterebilir.

Dikkat edilmesi gereken nesneyi, durumu, olayı fark ederek dikkatini üzerinde yoğunlaştırabiliyor. Etkinliklerde ilgisini uzun süre kaybetmeden etkinliğini sürdürebiliyor. Olayları gözlemleyerek karşılaştırma yapabiliyor. Nesneleri çeşitli özelliklerine göre eşleştirebiliyor ve gruplama yapabiliyor.1 den 10 a kadar olan nesne ve rakamlar arasında ilişki kurarak söylenilen sayı kadar nesne gösterebiliyor. Geometrik şekilleri tanıyarak daire, kare, üçgen, dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterebiliyor.

Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Sayıları tanır . Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Olayları oluş sırasına göre sıralar. Problem durumlarına çözüm üretir. Algıladıklarını hatırlar.Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Öz Bakım Becerileri

El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip çıkarabiliyor, katlayabiliyor, asabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Yemek seçmiyor. Hoşuna giden yiyecekler olduğunda gidip tekrar alabiliyor, tabağındakileri bitirebiliyor.

Okuldaki eşyalarını beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanmakta tehlikeli olan durumları söyleyebilmekte ve böyle durumlardan uzak durabilmektedir. Sınıfımızda etkinlik sonrası sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir. Kıyafetinin temizliğine özen göstermektedir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten ve içmekten kaçınmaktadır

El-yüz yıkama, tuvalet temizliği vb. temizlik kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Boyuna uygun bir askıya ceketini asabiliyor. Kendisi için zamana göre gerekli olan şeyleri yapabilmekte. Bütün fiziki eylemlerini tek başına yardım almadan yapabiliyor. Kıyafetlerini giyip çıkartabiliyor. Sınıfımızda etkinlik sonrası sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirebiliyor. Kıyafetinin temizliğine de özen gösterir.

.

Kendi kendine giyinip soyunabiliyor. Dengeli besleniyor. Çok nadir olarak yemek seçiyor. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanıyor. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapabiliyor. Yorulduğu durumlarda dinlendirici etkinliğe yöneliyor. Tehlikeli olan durumların farkında ve bu gibi durumlara karşı kendini koruyabiliyor.

Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Giyinme ile ilgili işleri yapar. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Yeterli ve dengeli beslenir. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Tuvalet gereksinimini yardımsız karşılar. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır.

Elini, yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Ayakkabılarını çıkarır. Ayakkabılarını giyer. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

Okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanabiliyor. Giysilerini yardımsız giyip ve çıkartabiliyor. Yiyecekleri ayrım yapmadan ve yeterli miktarda yiyip içebiliyor. Yorulduğunda dinlendirici bir etkinliğe katılabiliyor. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım isteyebiliyor.

El-yüz yıkama ve tuvalet temizliği kurallarını uygulayabiliyor. Kendi başına yemek yiyebiliyor. Boyuna uygun bir askıya montunu asabiliyor. Tüm fiziki eylemlerini yardım almadan yapabiliyor. Kıyafetlerini giyip,  çıkartabiliyor. Sınıfın toplanmasında aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getiriyor. Kıyafetlerinin temizliğine de özen gösteriyor.

Temizlik kurallarını biliyor ve doğru bir şekilde uygulayabiliyor. Giysilerini yardım almadan çıkartıp giyebiliyor. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabiliyor. Yemek yeme kurallarına uyuyor, tabağına konulanı yiyor ancak az yiyor. Kendini kazalardan koruyabiliyor.

Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El,yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar.Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kuralları dahilinde kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Görüş ve Önerileri

Ev ortamında boyama, kesme yapıştırma gibi sanat etkinliklerini tatilde de yapmanızı öneririm.

Çocuğunuza evde hikayeler okuyarak sözcük dağarcığını geliştirebilir. Bilmediği kelimeleri açıklayabilirsiniz. Okuduğunuz hikayeyle ilgili sorular sorarak canlandırma yapmasını isteyebilirsiniz.

Çocuğunuzu araştırmacı ve meraklı olmaya yönlendirin. Bunun için sorduğu soruları mutlaka cevaplandırın. Herhangi bir nesne, durum veya olaya ilişkin çocuğunuzun düzeyine uygun bilgiler vermekten  kaçınmayın.Çocuğunuzun bitki yetiştirmesine fırsat verin. Böylece hem sorumluluk duygusu gelişir hem de bir iş başarmanın mutluluğunu yaşar.

Evde kurallar ve görevler vererek sorumluluk kazanmasını sağlayabilir ve beraber kitap okuyarak dil gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Çizgi çizme, resim yapma ve boyama gibi el-göz koordinasyonu gerektiren etkinlikleri evde de devam etmelisiniz. Sayıları ve şekilleri tanıma, sayıları yazma, şekilleri çizme, çizgileri doğru yönde çizmesi için pekiştirme çalışmaları yapmalısınız.

Gelişim Raporu Örnekleri

.Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri Gelişim Raporu Örnekleri

Etiketler

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Yardımcı olduğunuz için ve emeğiniz için teşekkür ederiz.Emeğinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı