İlkokul 1. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi 21 - 25 Eylül uyum haftası programı

Covid-19 Salgın Sürecinde İlkokul 1. Sınıflarda Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi

İlkokul 1. sınıf Haftalık Ders Çizelgesi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel eğitim genel müdürlüğü Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi ve yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu. Buna göre; Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde sadece 1 (bir) gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. Sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. İlkokul 1. Sınıflarda her biri otuzar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül. 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul 1’inci sınıflarda haftada 2 (iki) gün Ek-1’de yer alan ilgi (ç) yazı eki Çizelge doğrultusunda yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında onar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacaktır.

İlkokul 1’inci sınıflarda her biri otuzar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül. 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul 1’inci sınıflarda haftada 2 (iki) gün Ek-1’de yer alan ilgi (ç) yazı eki Çizelge doğrultusunda yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında onar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacaktır.

İlkokul 1’inci sınıflarda ilgi (c) Çizelge’de yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecektir.

İlkokul 1’inci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında Bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.

Açıklamalar

a)Uyum haftasıhariç diğer haftalarda okullarda 2(iki) gün yüz yüze eğitim uygulanacaktır.

b)Budersçizelgesiyüzyüzeyapılacakeğitimlerdeelealınacakderslervesürelerini kapsamaktadır.

c)Budersçizelgesindesüresibelirtilmeyengörselsanatlar,müzik,bedeneğitimi ve oyun ile diğer derslerin yüz yüze eğitim dışında kalan saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

d)Birderssaatisüresi30dakikaolacakşekildeplanlanacaktır.

e)Birteneffüssaati10dakikaolacakşekildeplanlanacaktır

İlkokul 1. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

. . İlkokul 1. sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir