GenelGÜNCELHaberManşet

İlkokul ve Ortaokullarda Sınavlar Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak ?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 27.10.2020 tarihli resmi yazısı ile ilkokul ve ortaokullarda sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Buna göre ilkokul ve ortaokullarda sınavlar nasıl yapılacak ?

  1. Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

2. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılan okullarda ölçme değerlendirme uygulamaları Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre salgından önce olduğu gibi yapılacaktır.

3. Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için ölçme ve değerlendirme uygulamaları Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülürken;

a. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde ya da ailede birlikte kaldığı bireylerden her hangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da salgından dolayı hasta ya da temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.

b. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan ve okul yönetimince mazerete uygun görülen öğrenciler , ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaktır.

c. Okullarda yapılacak sınavın dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendireme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecektir.

d. Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okulda sınav yapılmasına imkan sağlanabilecektir.

e. Sınav tarihleri en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecektir.

f. Yatılı bölge okullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin , sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır.

g. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA Tv takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 veya daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

Hangi Derslerden Sınav Yapılmayacak?

ğ. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin bu dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacaktır.

h. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta vb.) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacaktır.

ı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecektir.

4. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

ilkokul ve ortaokullarda sınavlar nasıl yapılacak

. . ilkokul ve ortaokullarda sınavlar nasıl yapılacak

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı