GenelHaber

11. Sınıf 2. Dönem Sınav Konuları 2021

11. sınıf 2. dönem sınav konuları hangileri? 2020 – 2021 eğitim yılı 11. sınıf 2. dönem sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılmaya başlanacak. Sınavlar 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak. 11. sınıf 26 Marta kadar olan ve TRT EBA TV’ de yayınlanan sınav konuları şöyle olacak.

MEB 11. SINIF YILLIK PLAN ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önemli Uyarı: Aşağıda yer alan konular TRT EBA TV’ de 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021′ e kadar yayınlanan konular olup, konular okuldan okula az da olsa değişiklik gösterebilir.

11. sınıf 2. dönem sınav konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11

“Cümlenin Ögeleri “

“Cümlenin Ögeleri “ 2

Tanzimat Dönemi Şiiri

Tanzimat Dönemi Şiiri 2

Servetifünun Dönemi Şiiri

Servetifünun Dönemi Şiiri 2

Fecriâti Şiiri, Saf (Öz) Şiir

Saf ( Öz) Şiir

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri

Millî Edebiyat Dönemi Şiiri 2

Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1940)

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri

Şiir Ünitesi – Soru Çözümü

Cümlenin Ögeleri – Yazım ve Noktalama

Makalenin Özellikleri

Makale Metin İnceleme

Bilimsel Makale

Edebî Makale

Sohbet ve Fıkranın Özellikleri

Sohbet

Sohbet 2

Fıkra

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980)

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1950-1980) 2

Dünya Edebiyatında Roman

Yazım Kuralları

MATEMATİK-11

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar 2

Trigonometrik Fonksiyonlar 3

Trigonometrik Fonksiyonlar 4

Trigonometrik Fonksiyonlar 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 6

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğrunun Analitik İncelenmesi 3

Doğrunun Analitik İncelenmesi 4

Doğrunun Analitik İncelenmesi 5

Doğrunun Analitik İncelenmesi 6

Doğrunun Analitik İncelenmesi 7

Doğrunun Analitik İncelenmesi 8

Doğrunun Analitik İncelenmesi 9

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 2

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 2

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri Karma Örneklerin Çözümü

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 3

Fonksiyonların Dönüşümleri

Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarda Uygulamalar 2

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 2

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11

1. Hz. Muhammed’in Şahsiyeti

1. Hz. Muhammed’in Şahsiyeti 2

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü 2

Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

Allah İçin Samimiyet: İhlas

Allah İçin Samimiyet: İhlas 2

Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim

İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel

Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

3. Ünite Sonu Değerlendirme

İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar

TARİH-11

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Osmanlı Denizciliğnde Kadırgadan Kalyona Geçiş

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1700-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1700-1774 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler/Fethlerden Savunmaya

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Bilim Devrimi

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı / Yeniçağ Başlarında Avrupa’da Meydana Gelen Değişmeler

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Devleti’nde Çözülmeye Karşı Önlemler

Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı / Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti(Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi)

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) / Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler-93Harbi

Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin Merkezî Yönetimine Rağmen Güç Kazanması ve Nüfuz Alanını Genişletme Çabaları

Osmanlı ile Rusya Arasındaki Rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya Siyasetindeki Etkileri

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile Birlikte Devlet-Toplum İlişkilerinde Meydana Gelen Dönüşüm

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile Birlikte Devlet-Toplum İlişkilerinde Meydana Gelen Dönüşüm 2

Osmanlı Devleti’nde Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerlik Konularındaki Düzenlemelerin Siyasi ve Sosyal Boyutları

Ulus-devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımaları

FİZİK-11

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket-Grafik ve Denklemleri- I

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket-Grafik ve Denklemleri- II

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Soru Çözümü

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket

Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Soru Çözümü

İki Boyutta Hareket Yatay Atış

İki Boyutta Hareket Eğik Atış 2

İş ve Enerji

İş ve Enerji 2

İtme ve Çizgisel Momentum

Çizgisel Momentumun Korunumu – I

Çizgisel Momentumun Korunumu-II

Tork

Denge

Kütle Merkezi ve Ağırlık Merkezi

Basit Makinalar – I

Basit Makinalar – II

COĞRAFYA-11

“Türkiye’nin Nüfus Politikaları Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları “

Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları

Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları ve Sınıflandırılması

Türkiye’de Kır Yerleşmeleri

Üretim – Dağıtım – Tüketim

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Tarım ürünleri

Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık

Türkiye’de Madenler

Türkiye’de Enerji Kaynakları

Türkiye’de Sanayi

İlk Kültür Merkezleri

Kültürü Oluşturan Unsurlar ve Kültür Bölgeleri

Türk Kültürü

Anadolu’nun Kültürel Özellikleri

KİMYA-11

Yükseltgenme Basamakları ve Elektron Dizilimleri

Gaz Özellikleri ve Gaz Yasaları I

Gaz Özellikleri ve Gaz Yasaları II

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük I

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük III

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük IV

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük V

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VII

Kimyasal Tepkimelerde Enerji I

Kimyasal Tepkimelerde Enerji II

Kimyasal Tepkimelerde Enerji III

BİYOLOJİ-11

Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi-1

Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi-2

Duyu Organları Rahatsızlıkları

Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)

Destek ve Hareket Sistemleri (Kas Sistemi)

Sindirim Sistemi – I

Sindirim Sistemi – II

Dolaşım Sistemi-I

Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)

Dolaşım Sistemi-III (Kan Doku)

Lenf Dolaşımı

Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi- I

Solunum Sistemi- II

Üriner Sistem-I

Üriner Sistem-II

FELSEFE-11

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Hristiyan ve İslam Felsefesinin Özellikleri ve Öne Çıkan Problemleri

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Felsefesinde İnanç ve Akıl İlişkisi-Çeviri Faaliyetleri

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (St. Augustinus, Fârâbî)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( İbn Sînâ, Gazâlî)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( İbn Rüşd)

MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî)

12. Yüzyıldaki Çeviri Faaliyetlerinin 15. Yüzyıl 17. Yüzyıl Felsefesi Üzerindeki Etkileri-15. Yüzyıl 17. Yüzyıl Felsefesine Önceki Felsefi Dönemlerin Etkisi

Skolastik Düşünce ve Modern Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl’da Öne Çıkan Konular ve Görüşler

Bilimsel Çalışmaların 15.Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefesine Etkisi

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (R. Descartes)

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)

Ütopya Kavramı ve Türleri

18. ve 19. Yüzyıl Felsefesini Hazırlayan Düşünce Ortamı

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Temel Özellikleri ve Problemleri-Dil ve Edebiyatla İlişkisi

İNGİLİZCE-11

Hard Times – Part A

Hard Times-Part B

Hard Times-Workbook

What a Life! – Part A

What a Life! – Part B

What a Life! – Workbook

Back to Past-Part A

Back to Past- Part B

Back to the Past- Workbook

Revision -Themes 1-5

Revision 2 (1-5 Themes)

Open Your Heart-Part A

Open Your Heart-Part B

Open your Heart-Workbook

Facts About Turkey-Part A

Facts About Turkey-Part B

11. sınıf 2. dönem sınav konuları

11. sınıf 2. dönem sınav konuları

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı